Broj motora i broj šasije su jedinstvene oznake za svako pojedinačno vozilo. 
Broj šasije je broj koji proizvođač namenjuje svakom vozilu posebno i na taj način se obezbeđuje identifikacija vozila i njegova legalnost.

Broj motora je oznaka koju proizvođač utiskuje na motor vozila pomoću kojeg se mogu utvrditi njegove karakteristike. 

 

Ukucavanje broja motora

 

Ukucavanje broja motora je postupak mehaničkog ili laserskog numerisanja identifikacione oznake na bloku motora. 

Ukoliko je pristupačno ukucavanje broja motora može da se uradi laserski, međutim u slučajevima kada to nije izvodljivo radi se mehanički, ukucavanjem brojeva ručno.

 

Ukucavanje broja šasije

 

Postupak ukucavanje broja šasije je isti kao kod utiskivanja broja motora, sa tim što je upotreba lasera najčešća.

 

Cena utiskivanja broja motora i šasije

 

Cena ukucavanja broja motora u Auto kući Kompresor je 5.000,00 dinara sa PDV-om, dok je cena kucavanja broja šasije 10,000,00 sa uračunatim PDV-om.

 

Zakažite utiskivanje broja motora i šasije - Beograd

 

Utiskivanje broja motora i šasije u Auto kući Kompresor možete obaviti svakog radnog dana od 11-14.00 časova, bez zakazivanja.

 

Zašto se radi ukucavanje broja motora?

 

Broj motora se nalazi na bloku motora koji je od čelika, pa može da dođe do korozije, mehaničkih ili fizičkih oštećenja zbog kojih se taj broj ne vidi. 

Kada se on ne vidi automobil ne može da prođe tehnički pregled i neće biti registrovan.

 

Kako proveriti da li se broj motora ne vidi?

 

Da li se broj motora vidi ili ne možete proveriti sami, mada je to prilično komplikovan posao. Broj se obično nalazi na dosta nepristupačnom mestu, često bude prekriven uljem, blatom i korozijom, pa čak i da znate gde se nalazi možda nećete moći da ga pročitate.

Češće se dešava da vam na tehničkom pregledu pred registraciju vozila kažu da se broj motora ne vidi, zato, pre tehničkog probajte:

 • Da detaljno pregledate motor kako biste pronašli oznaku
 • Pregledajte dokumentaciju i indetifikujte broj pa potom istražite na internetu gde se obično utiskuje broj kad je u pitanju vaš model vozila
 • Konsultujte se sa mehaničarem koji će vam uštedeti vreme i reći da li je broj vidljiv ili ne

 

Šta ako se na tehničkom pregledu utvrdi da broj motora ne može da se pročita?

 

Ako ovlašćena lica na tehničkom pregledu prilikom kontole vozila ustanove da broj motora nije čitljiv, po novom pravilniku o utiskivanju broja motora procedura je sledeća:

Izdaje vam se izveštaj o ID oznaci i zahtev za utvrđivanje ID oznake sa čim je potrebno otići u policijsku stanicu u mestu stanovanja i predate zahtev. Uz ovaj zahtev moraju se priložiti i:

 • Izveštaj o oznaci motora; 
 • Zahtev za utvrđivanje ID oznake
 • Uplatince sa plaćenim republičkim taksama i naknadi za utvrđivanje broja motora;
 • Dokaz o poreklu i vlasništvu automobila (očitana saobraćajna dozvola ili uverenje iz službene evidencije vozila);
 • Slika oštećenog dela gde stoji ID broj

Nakon toga će se izvršiti pregled i proceniti da li je potrebno da se uradi ponovno ukucavanje motora. Ukoliko se utvrdi da to nije potrebno dobija se potvrda sa kojom se vraća na tehnički pregled gde će u registracioni list biti upisan broj motora.

 

Zašto se radi ukucavanje broja šasije?

 

Broj šasije se u zavisnosti od modela automobila može nalaziti na različitim mestima (košu, patosu, zaštitnom limu ispod šoferšajbne). Taj broj se vremenom može oštetiti zbog korozije, havarije ili mehaničkih oštećenja na vozilu. Tada kao i slučaju kada se ne vidi broj motora, automobil neće proći tehnički pregled i ostaće neregistrovan.

Utiskivanje broja šasije se može raditi i kada se vozila koja su oduzeta na carini licitiraju prilikom njihove prodaje.

 

Kako proveriti da li se broj šasije ne vidi?

 

Za razliku od broja motora, broj šasije je utisnut na desnoj strain vozila i može se nalaziti u gepeku, stubu, na pragu, patosu, košu, u zavisnosti od modela vozila.

U slučaju da ga je teže pronaći, da li broj vidljiv ili ne, može da proveri mehaničar na pregledu vozila ili na samom tehničkom pregledu.

 

Šta ako se na tehničkom pregledu utvrdi da broj šasije ne može da se pročita?

 

U slučaju da se na tehničkom pregledu utvrdi da broj šasije ne može da se pročita procedura je ista kao i slučaju sa brojem motora. Dakle, na samom tehničkom pregledu se izdaje:

 • Izveštaj o ID oznaci
 • Zahtev za utvrđivanje ID oznake
 • Slika oštećenog dela gde se nalazi oznaka
 • Očitana saobraćajna dozvola

Broj za zakazivanje  : 011/71-555-73