011/71-55-592          Žorža Klemansoa 19 

Za predmete donete do 10h registracija se vrši isti dan

  • Izdavanje zelenog kartona
  • Vršimo uslugu izrade AO polisa (polisa auto odgovornosti)
  • Vršimo uslugu izrade AN polisa (polisa osiguranja putnika u vozilu u slučaju nezgode)
  • Registrujemo vozila pravnih i fizičkih lica