011/71-55-592          Žorža Klemansoa 19 

Za predmete donete do 10h registracija se vrši isti dan
Izdavanje zelenog kartona
Vršimo uslugu izrade AO polisa (polisa auto odgovornosti)
Vršimo uslugu izrade AN polisa (polisa osiguranja putnika u vozilu u slučaju nezgode)
Registrujemo vozila pravnih i fizičkih lica