Otvaranje Fiat, Jeep i Alfa Romeo prodajno-servisnog centra