.

Zakup

Zakup vozila za fizička i pravna lica
  • Minimalno početno plaćanje
  • Fleksibilna otplata i iznos rate
  • Nema zakonskih ograničenja u smislu opterećenja zarade
  • Pored renta klijent može imati i kredit (npr. stambeni kredit)

 

Dodatne prednosti za pravna lica i preduzetnike
  • Vozila se ne knjiže u osnovna sredstva
  • Zakup se knjiži u trošak, a PDV u predporez
  • Smanjuje se porez na dobit
  • Manje angažovanje sredstava - veća likvidnost
  • Mogućnost uzimanja više vozila 
SPECIJALNA AUTOLAND PONUDA